8 kwietnia 2021 roku odbyło się uroczyste podsumowanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Lubelskiego, Jarosława Stawiarskiego przyznanych na rok 2021. To stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

W bieżącym roku spośród zgłoszonych osób Komisja pozytywnie oceniła i zakwalifikowała 145 kandydatów. Jak już pisaliśmy – jedną ze stypendystek marszałka została Oliwia Wierzchowska, ulanianka, od dzieciństwa reprezentująca Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie na różnego rodzaju wydarzeniach artystycznych w całym kraju, uczennica Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Oliwia zdobyła stypendium w kategorii MUZYKA👩‍🎤🎤🎼; komisja wysoko oceniła dokonania Oliwki w konkursach wokalnych oraz jej pracę nad własnym rozwojem.

Sukcesy Oliwii doceniła również Komisja ds. Stypendiów Urzędu Miasta Lublin, rekomendując w ubiegłym tygodniu przyznanie jej stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2020 r. Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk działając na podstawie rekomendacji Komisji przyznał łącznie 54 stypendia osobom zajmującym się działalnością artystyczną, mieszkającym lub uczącym się na terenie Lublina. Oliwia otrzymała jedno z nich.

🥳Gratulujemy❗️❗️❗️