Występ najmłodszych artystów w GOK Ulan-Majorat
Efekty warsztatów cyrkowych