GOK Ulan Majorat > ulańska rada seniorów

ulańska rada seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 19901 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) – Rada Gminy Ulan-Majorat uchwaliła powołanie Rady Seniorów (Uchwały Nr XIX/127/16 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Ulańskiej Rady Seniorów).

Powołanie Ulańskiej Rady Seniorów jako organu konsultacyjnego i doradczego ma na celu zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej tych osób.

Dnia 4 kwietnia 2017 roku została wybrana Rada Seniorów oraz jej zarząd.
Zgodnie z § 3 Statutu Ulańskiej Rady Seniorów, głównym celem Rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz reprezentowanie zbiorowych interesów na zewnątrz.

Klub Senior + w Sętkach już otwarty❗️

W słoneczne popołudnie lutego odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Senior + w Sętkach utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wydarzenie zgromadziło bardzo liczną senioralną publiczność. Uroczystości nadano bardzo dostojny charakter z akcentami rozrywkowymi. Wzięli w niej udział: Księża z Parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w […]

„TŁUSTY CZWARTEK” Z ULAŃSKĄ RADĄ SENIORÓW

W tegorocznym kalendarzu „Tłusty czwartek’ to data 20 lutego. Właśnie tego dnia w świetlicy wiejskich w Sętkach, zgodnie z tradycją po raz kolejny Ulańska Rada Seniorów podjęła się organizacji tego społeczno-kulturalnego wydarzenia integrującego seniorów naszej Gminy. Głównych organizatorów organizacyjnie wspomogły Panie z KGW w Sętkach (Pani Mariola Ostrzyżek oraz Pani […]