GOK Ulan Majorat > ulańska rada seniorów

ulańska rada seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 19901 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) – Rada Gminy Ulan-Majorat uchwaliła powołanie Rady Seniorów (Uchwały Nr XIX/127/16 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Ulańskiej Rady Seniorów).

Powołanie Ulańskiej Rady Seniorów jako organu konsultacyjnego i doradczego ma na celu zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej tych osób.

Dnia 4 kwietnia 2017 roku została wybrana Rada Seniorów oraz jej zarząd.
Zgodnie z § 3 Statutu Ulańskiej Rady Seniorów, głównym celem Rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz reprezentowanie zbiorowych interesów na zewnątrz.

Nie udało się znaleźć tego, czego szukasz. Być może wyszukiwanie przyniesie lepsze rezultaty.