dzisiaj jest: 23 października 2018. imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna
 
Gminny Ośrodek Kultury
21-307 Ulan-Majorat
tel. +48 (83) 351-80-67
gok@ulanmajorat.pl
Wynajem sal
Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Ulan-Majorat
Zarządzenie Nr 4

Wójta Gminy Ulan-Majorat

z dnia 28 lutego 2012 r.


w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1
1.    Ustalam jednorazowe opłaty za wynajem następujących gminnych obiektów użyteczności publicznej:
1)    Domu Kultury w Ulanie-Majoracie: 
 
a)    na wesela:
-    na 1 dzień – 1.300 zł,
-    na 2 dni – 1.700 zł,
b)    na inne uroczystości o charakterze prywatnym:
-    do 8 godzin włącznie – 300 zł,
-    powyżej 8 godzin do 12 godzin włącznie – 350 zł,
-    powyżej 12 godzin – 400 zł,
c)    na pokazy i prezentacje o charakterze handlowym organizowane przez firmy komercyjne – 280 zł,
d)    na różnego rodzaju zebrania, z wyłączeniem zebrań organizowanych przez Urząd Gminy i sołectwo – 150 zł,


 (Zobacz udekorowaną salę widowiskową i taras)

(Zobacz udekorowaną salę w nowej części budynku GOK)

2)    świetlic wiejskich:
a)    na wesela:
-    na 1 dzień – 1.200 zł,
-    na 2 dni – 1.400 zł,
b)    na inne uroczystości o charakterze prywatnym:
-    do 8 godzin włącznie – 300 zł,
-    powyżej 8 godzin – 350 zł,
c)    na pokazy i prezentacje o charakterze handlowym organizowane przez firmy komercyjne – 280 zł,
d)    na różnego rodzaju zebrania, z wyłączeniem zebrań organizowanych przez Urząd Gminy i sołectwo – 150 zł.
2.    Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią kwoty netto, do których dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 2
Upoważnionymi osobami do dysponowania obiektami wymienionymi w § 1 są:
1)    Kierownik Referatu Kultury Urzędu Gminy – w przypadku wynajmu pomieszczeń Domu Kultury w Ulanie-Majoracie,
2)    sołtysi właściwych sołectw – w przypadku wynajmu świetlic,
3)    inne upoważnione przez Wójta osoby.

§ 3
    Sposób i termin uiszczania opłat, o których mowa w § 1, oraz szczegółowe warunki korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej określa umowa najmu zawarta pomiędzy Gminą i najemcą.

§ 4
    Traci moc zarządzenie Nr 34 Wójta Gminy Ulan-Majorat z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

§ 5
    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Wyposażenie
Gminny Ośrodek Kultury oferuje:
 • klimatyzowane sale, zabudowany taras (przyjęcia do 250 osób);
 • zastawę stołową, 
 • termos cateringowy;
 • stoły,
 • krzesła;
 • kuchnie gazową z piekarnikiem,
 • taboret gazowy, 
 • patelnię elektryczną,
 • warnik do kawy i herbaty;
 • 4 witryny chłodnicze,
 • zamrażarkę,
 • lodówkę.

<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA