GOK Ulan Majorat > KGW SĘTKI

KGW SĘTKI

Koło Gospodyń Wiejskich w Sętkach powstało w grudniu 2018 r. Koło zrzesza ze sobą dwie miejscowości: Klębów i Sętki, łącznie 19 osób (18 pań i 1 pan). KGW podtrzymuje społecznikowskie tradycje mam i babć, jak również stawia sobie cel, że w pędzie życia w XXI wieku, jest czas by się spotkać, coś ugotować, porozmawiać, rozwiązywać problemy oraz współdziałać na rzecz dobra wspólnego. Współpraca dwóch miejscowości skutkuje integracją obu społeczności.

Przewodnicząca – Mariola Ostrzyżek

Zastępca przewodniczącego – Edyta Mazurek