Dziś reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy uczestniczyły w konferencji zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”.

Tematem spotkania była „Transformacja kulturowa w małych środowiskach”. Lokalne „aktywistki” uczestniczyły w dwóch panelach dyskusyjnych – rozmawiano między innymi o łączeniu płci i pokoleń w działaniach w obszarze kultury. Konferencja byłą okazją do integracji osób zaangażowanych w lokalną kulturę („I love KULTURA”), wymiany zdań i doświadczeń oraz chwili refleksji. Czas wszystkim zgromadzonym umilił kabaret „Fifa Rafa”.

Dziękujemy Panu Jarosławowi Koczkodajowi – Wójtowi Gminy Ulan-Majorat i Zarządowi LGD „Zapiecek” za umożliwienie uczestnictwa w tym wartościowym doświadczeniu.

GALERIA ZDJĘĆ