O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie powstał w 1967 roku. W tym roku  obchodziliśmy jubileusz 50-lecia jego istnienia.

W Gminnym Ośrodku Kultury od niemal dwudziestu lat istnieje Teatr i Teatrzyk „STRASZYDEŁKA”, organizowane są warsztaty teatralne, których uczestnicy zajmują czołowe miejsca na konkursach i przeglądach różnego szczebla – Festiwal Najciekawszych Widowisk Województwa Lubelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Na mapie teatralnej województwa zapisały się cykliczne Warsztaty „teatr w ogrodzie” skupiające grupy teatralne Lubelszczyzny.  Efektem końcowym działania są spektakle otwarte dla miłośników teatru. Zadanie „teatr w ogrodzie” jest propozycją twórczego zagospodarowania czasu wolnego oraz próbą integracji, a także promocji małych środowisk teatralnych Lubelszczyzny. Placówka zorganizowała już trzy edycje „Międzynarodowego Dnia Teatru… po ulańsku”, a jest ona okazją do prezentacji spektakli zaproszonych zespołów teatralnych.

W Gminie odkrywamy wiele talentów wokalnych i tanecznych. Od 2007 roku odbywa się cyklicznie Konkurs Piosenki Angielskiej „I can be a star”, którego celem jest prezentacja i popularyzacja wokalnego dorobku artystycznego, propagowanie i motywacja do nauki języka angielskiego przez piosenkę oraz Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. Od 2014 r. organizowany jest Przedszkolny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych.

Kolejną formą pracy Ośrodka Kultury są zajęcia taneczne, dzięki którym  uczestnicy rozwijają swoje talenty taneczne zdobywając nagrody i wyróżnienia na forum wojewódzkim. Bardzo znaczącą imprezą kulturalną jest Wojewódzki Turniej Zespołów Tanecznych o puchar Marszałka Województwa Lubelskiego.

Szeroką ofertę współpracy kierujemy także do Placówek Oświatowych Gminy Ulan-Majorat, organizując gminne  konkursy i przeglądy o charakterze recytatorskim, plastycznym, tanecznym  i wokalnym.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci oraz warsztaty artystyczne dla dorosłych. Organizuje „Ferie z kulturą” podczas których dzieci  aktywnie spędzają wolny czas.

Do organizacji imprez społeczno-kulturalnych staramy się włączać jak najszersze grono osób i działające na terenie gminy Ulan-Majorat ludowe zespoły śpiewacze: „Złoty Kłos”, „Senior”, „Melodia”, „Tradycja”, a także nieformalne stowarzyszenie „Kobiety z Pasją z Soból”, które otrzymały główną nagrodę na I Wojewódzkim Festiwalu Karpia w Sierskowoli.

Innym wydarzeniem kulturalno-rozrywkowym jest organizowany od 2017 roku w Gminie Ulan-Majorat „Babski Wieczór w Ulanie”. Celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska kobiecego, stworzenie warunków i przestrzeni do ich rozwoju oraz możliwość spotkania z ciekawymi ludźmi.

Nasz ośrodek współpracuje ze stowarzyszeniem Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych, którego celem jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego. Jest  założycielem aktywnie działającego Zespołu Pieśni i Tańca „Ulaniacy”. W ramach współpracy organizowane są półkolonie integracyjne dla dzieci i młodzieży.

W Gminie Ulan-Majorat corocznym ważnym wydarzeniem są Dożynki Gminne. Głównym celem uroczystości jest kultywowanie wielowiekowej tradycji dziękczynnej za ukończenie żniw i zebranie plonów przez rolników.

Placówka jest współorganizatorem uroczystości gminnych takich jak: obchody Święta Niepodległości, obchody upamiętniające lokalnych bohaterów.

Wydawany jest  również  kwartalnik „Informator Ulański” na którego łamach promujemy najciekawsze wydarzenia i działania samorządu lokalnego.

Gminny Ośrodek Kultury rozwija różne formy aktywności fizycznej. Prowadzone są zajęcia dla mieszkańców z aerobiku i zumby.

Od 2015 roku organizowany jest Papieski Rajd Rowerowy „Od Jana Pawła II do Jana Pawła II”, upamiętniający świętość Jana Pawła II patrona Szkół w Ulanie-Majoracie i Borkach.

Od początku działalności zadaniem GOK-u  jest przede wszystkim rozwijanie zdolności artystycznych dzieci, młodzieży oraz aktywności społeczno-kulturalnej osób dorosłych i seniorów. Realizowane są zadania przez działalność kół zainteresowań i kreatywne formy pracy.