„Debiuty” organizowane są w Lublinie od 2000 roku. Od pierwszej edycji Konkursowi patronuje: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Lubelski, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty i Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Podkreślając walory artystyczne i edukacyjne, od 5 edycji konkursu patronat nad nim przyjął również Minister Edukacji i Nauki. Realizacja tego prestiżowego przedsięwzięcia stwarza możliwość spotkania młodych wokalistów (w wieku 15-21 lat) z całego kraju, sprzyjając ich rozwojowi, nie tylko muzycznemu. Konkurs jest podsumowaniem pewnego etapu pracy, daje młodym ludziom odpowiedź na pytanie, czy idą w dobrym kierunku.

„Debiuty wokalne” w Lublinie stały się ważną imprezą muzyczną w kraju. Nagrodą dla zwycięzców I etapu konkursu są warsztaty muzyczne prowadzone przez wybitną wokalistkę Grażynę Łobaszewską. Oliwia, wraz z dwudziestoma innymi wokalistami z całej Polski, weźmie w nich udział już 18 marca. 🙂