Szanowni Mieszkańcy Gminy Ulan-Majorat

Serdecznie dziękuję za udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych 2019 r. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do sołtysów, rad sołeckich, radnych, KGW i wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości. Byłem pod wrażeniem urody i oryginalności wieńców dożynkowych. Wysoko cenię sobie fakt, że w prezentacji wieńców uczestniczyły różne pokolenia naszych mieszkańców wsi – jest to znak, że potrafimy się integrować wokół ważnych celów, a tradycje wiejskie nie zaginą. Wielu wrażeń dostarczyli widzom sołtysi i radni, których rywalizacja okazała się jednym z gwoździ programu rozrywkowego. Podziwiam entuzjazm i kreatywność tych, którzy przygotowali stoiska reklamujące poszczególne sołectwa.

Jestem dumny z każdej naszej wsi, jestem dumny z naszej gminy, która jest piękna i silna dzięki swoim mieszkańcom.