Nie wiem, co to poezja

nie wiem , po co i na co,

wiem, że czasami ludzie

czytają wiersze i płaczą,

a potem czasami piszą,

mozolnie i nieudolnie,

by od dławiącej ciszy

łkające serce uwolnić (…)

                                         WŁADYSŁAW BRONIEWSKI

(…) Dlaczego nie pisze się tak, jak się mówi?

nie pisze się tak, jak się kocha?

nie pisze się tak, jak się cierpi?

Nie pisze się tak, jak się milczy?

Pisze się trochę tak, jak nie jest.

                                          JAN TWARDOWSKI

NATALIA DYJAK Ballada z tamtej strony – Józef Czechowicz, Pamięci Czechowicza – Julia Hartwig

ANNA LIPIŃSKA Niepotrzebne skreślić – Julia Hartwig, Front – Józef Czechowicz

JULIA SPOSÓB, Miłość – Józef Czechowicz, Mowa tronowa do Ciebie – Julia Hartwig

NATALIA POLKOWSKA , Siostra – Julia Hartwig, Śmierć – Józef Czechowicz