W maleńkiej miejscowości Rudka, w odległości 20 kilometrów od Chełma, zawsze na przełomie lipca i sierpnia odbywa się Ogólnopolski Festiwal Teatrów Alternatywnych i Monodramistów „WYŻYNA TEATRALNA”.
Tradycja spotkań najciekawszych teatrów z całej Polski trwa już od jedenastu lat. Oprócz prezentacji scenicznych prowadzone są warsztaty dla uczestników i instruktorów.

Każdego roku organizatorzy zapewniają liczne niespodzianki i wypoczynek w klimacie sztuki teatru.

Dzięki Wyżynie Teatralnej Organizatorzy i uczestnicy chcą zmieniać myślenie o teatrze, chcą pokazać, że teatr to nie budynek z aksamitnymi fotelami a wspaniała zabawa, nie pozbawiona refleksji, oparta na relacjach międzyludzkich. Przebywając tak blisko natury uczestnicy zaledwie przez kilka dni potrafią zbudować związki między ludźmi w aurze wzajemnego poszanowania, zaufania i zaangażowania w sprawy wspólnoty. Towarzyszy im nowoczesne myślenie patriotyczne wyrażane poprzez formy i treści proponowanych spektakli.

Festiwal „Rudka 2019” trwał od 1 do 4 sierpnia, przez ten czas na festiwalowej scenie zaprezentowało się 20 spektakli i 5 pokazów po warsztatowych, które były efektem pracy młodzieży i prowadzących osobowości.

„Warsztaty pantomimy” poprowadziła Ewelina Niewiadowska – wrocławska aktorka, pedagog, mim, choreografka, instruktorka i reżyserka teatralna.

„Warsztaty improwizacji teatralnej” poprowadził Michał Łysiak – lubelski aktor teatralny i kabaretowy.

Warsztat „Na początku było słowo… KOLORY” poprowadziła Caryl Swift – angielska aktorka, tłumaczka, animatorka kultury przebywająca od ponad dwudziestu lat w Polsce, obecnie związana ze Słupskiem.

„Warsztaty – czyli spotkanie moje z wami” poprowadzili Anna Gniewska i Marek Kościółek z Maszewa. Anna Gniewska i Marek Kościółek to założyciele alternatywnego Teatru Krzyk w którym pełnią role reżyserów, aktorów i menadżerów. Oboje są absolwentami Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, realizują liczne projekty społeczno – edukacyjno – kulturalne.

Warsztat „Samoobrona przy wykorzystaniu przedmiotów codziennego użytku” poprowadził Damian Grzywna – lokalny Instruktor Sportu i Rekreacji o specjalności samoobrona. Pomysłodawcą i głównym kreatorem Wyżyny Teatralnej jest od lat Marcin Woszczewski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie. Prowadzony przez niego Teatr „OKO” i „MMS Impro” oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie to pełnia zaangażowania, ciepła i serdeczności, bezpośredni realizatorzy zadania przy współpracy z Gminą Ruda-Huta i Stowarzyszeniem Miłośników Gminy Ruda-Huta.

Coroczną atrakcją wydarzenia jest happening „PIANA” realizowany przez OSP z Rudy.

Dzięki współpracy naszego Teatru „STRASZYDEŁKA” z Teatrem „OKO”, Teatrem „MMS Impro” i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudzie-Hucie byliśmy po raz kolejny uczestnikami tego „klimatycznego” wydarzenia. Zawiązały się nowe kontakty i przyjaźnie, pojawiły się zaproszenia na inne wydarzenia teatralne w Polsce. Cieszymy się, że poprzez teatr możemy reprezentować naszą lokalną kulturę, że możemy pochwalić się naszymi wydarzeniami teatralnymi „teatr w ogrodzie?” i „Międzynarodowy Dzień Teatru… po ulańsku”.

Jest to, podobnie jak w Gminie Ruda-Huta, wspólne działanie będące podstawą rozwoju lokalnego oraz tworzenia kultury narodowej i czynnego uczestnictwa w niej. Liczna i wymagająca publiczność festiwalowa bardzo dobrze przyjęła spektakl „WIELOTWARZE” Teatru „STRASZYDEŁKA”. Jest to dla nas równie ważne jak nagrody czy wyróżnienia na przeglądach ocenianych przez komisje artystyczne.

Powodzeniem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Alternatywnych i Monodramistów „WYŻYNA TEATRALNA” jest zrównoważenie trzech elementów: wypoczynku, prezentacji teatralnej i edukacji teatralnej.

Ulańscy młodzi pasjonaci teatru wzięli udział w dwóch warsztatach. – „Warsztaty pantomimy” wybrała Julia Sposób. – „Warsztaty – czyli spotkanie moje z wami” Gabrysia Łazuga, Natalia Dyjak i Patryk Łazuga.

To nowe doświadczenie i poszerzenie możliwości aktorskich zapewne zaowocuje w naszej teatralnej praktyce.

WWW.WT.RUDA-HUTA.PL