Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych zaprasza chętne osoby do uczestnictwa w projekcie „Kierunek Lider”.

Szkolenia będą dwudniowe, wyjazdowe, odbywające się w następujących terminach: 29.02 -1.03, 4-5.04, 9-10.05, 6-7.06.2020.

zaproszenie do uczestnctwa w projekcie