Narwali bzu, naszarpali,

Nadarli go, natargali,

Nanieśli świeżego, mokrego,

Białego i tego bzowego.

                                          (Julian Tuwim)

Najpiękniejsze i pełne wzruszeń święto w roku.

Święto Matki… kochającej bezwarunkowo, kochającej bezinteresownie i bezgranicznie…

Za tę miłość matczyną, za ich troskę i trud składamy wszystkim Mamom

serdeczne podziękowania słowami polskich poetów…

Józefa Ratajczaka, Danuty Wawiłow,
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Anny Kamieńskiej, Wandy Grodzieńskiej.