Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie po raz 21 zaprasza recytatorów do udziału w Konkursie Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego „SZMARAGDOWY PASIKONIK”.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 21 listopada 2019 r. Eliminacje odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie – Majoracie  28 listopada 2019 r. o godzinie 10:30.

XXI Gminny Konkurs Recytatorski „SZMARAGDOWY PASIKONIK” 2019jest integralną częścią Wojewódzkiego  Konkursu Recytatorskiego „Uśmiech Pana Boga”. Stwarza tym samym szansę udziału w nim recytatorów z Gminy Ulan – Majorat.

***********************************

Celem obu Konkursów jest popularyzacja twórczości literackiej ks. Jana Twardowskiego. Twórczości niełatwej ale mądrej i głębokiej. Pomagającej kolejnym pokoleniom rozstrzygać problemy… codzienności.

Regulamin i karta zgłoszenia

XXI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego „SZMARAGDOWY PASIKONIK” 2019