Dzień: 2020-04-30

REKRUTACJA DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. KAROLA LIPIŃSKIEGO W RADZYNIU PODLASKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Trwają zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim na rok szkolny 2020/2021. Kandydaci chcący rozpocząć naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim zobowiązani są złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły). W […]

Monodram „DE’FORMA” w wykonaniu Julii Sposób

Bohaterem powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke” … jest trzydziestoletni początkujący literat Józio Kowalski. Niespodziewanie odwiedza go były nauczyciel, profesor Pimko! Profesor cofa Józia jako uczniaka do swojej dawnej klasy VI. Czas teraźniejszy znajduje się nagle… w czasie przeszłym. Czas przeszły staje się „tu” i „teraz” bohatera. W trakcie pobytu w szkole […]