Dzień: 13 sierpnia 2020

Małe STRASZYDEŁKA na warsztatach teatralnych🎭 w Łukowskim Ośrodku Kultury

Warsztaty „WSPÓŁ…CZUCIE NA SCENIE z Mrożkiem w tle” to wydarzenie zmierzające do stworzenia dzieciom i młodzieży możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego podczas jednego z wakacyjnych dni. Organizacja warsztatów przez Łukowski Ośrodek Kultury była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie. Podczas warsztatów poczyniliśmy próby integracji dzieci […]