Dzień: 2020-12-12

FERIE ZIMOWE 2021

Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych we współpracy z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Wójtem Gminy Ulan-Majorat oraz Dyrektorami Szkół z terenu Gminy Ulan – Majorat i Wohynia w dniach od 11-15 stycznia 2021 r. organizuje półkolonie dla uczniów klas 1-4 Półkolonie odbywać się w macierzystych szkołach uczniów. W PROGRAMIE PÓŁKOLONII ZIMOWYCH […]