Dzień: 2021-03-20

Światowy Dzień Poezji

Nie wiem, co to poezja nie wiem , po co i na co, wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą, a potem czasami piszą, mozolnie i nieudolnie, by od dławiącej ciszy łkające serce uwolnić (…)                                          WŁADYSŁAW BRONIEWSKI (…) Dlaczego nie pisze się tak, jak się mówi? nie pisze […]