Dzień: 2022-08-11

🎭Orwellowska Wyżyna Teatralna – Rudka’2022🎭

W dniach 4 – 7 sierpnia odbył się Ogólnopolski Festiwal Teatrów i Monodramistów. Organizatorami byli jak co roku: Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta, Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie i kierujący placówką Marcin Woszczewski. Na listę współorganizatorów wpisali się swoimi działaniami na rzecz festiwalu: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Gmina Ruda-Huta i […]