GOK Ulan Majorat > KGW „SUPERMENKI”

KGW „SUPERMENKI”

Koło Gospodyń Wiejskich „SUPERMENKI” w Ulanie-Majoracie powstało 21 grudnia 2018 roku. Stanowi je 13 młodych, chętnych do działania pań, z głowami pełnymi pomysłów.

„SUPERMENKI” stawiają na integrację, działalność kulturalną i aktywizowanie środowiska lokalnego. Uważają, że niezwykle istotne jest „bycie razem” i zwyczajna rozmowa, ale też udział w kulturze wysokiej. Z chęcią angażują się w działania lokalne i podejmowane w gminie inicjatywy.

W ostatnim czasie ulańskie koło było inicjatorem i współorganizatorem spotkania integracyjnego dla KGW z terenu gminy Ulan-Majorat, które spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. W planach ma również zorganizowanie szeregu szkoleń motywacyjnych dla pań, podnoszących poczucie własnej wartości i kompetencje lokalnych liderów.

Przewodnicząca – Lidia Wierzchowska

Zastępca przewodniczącej – Barbara Burdon