Od 35 lat nierozerwalnie związany z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ulanie-Majoracie a od 40 lat z pracą na rzecz upowszechniania i tworzenia kultury w regionie.

Sławomir Marek Żyłka w urodził się 14 stycznia 1957 roku w Szczytnie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K Norwida w Lublinie oraz Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie. Pracę w placówkach oświatowych i kulturalnych rozpoczął w październiku 1977 roku. W tym czasie korzystał z wielu form doskonalenia zawodowego w formie plenerów, kursów i warsztatów z zakresu teatru, kultury żywego słowa, plastyki i animacji kulturalnej organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego, Wojewódzki Dom Kultury w Białej Podlaskiej i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Sławomir Żyłka jako instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie i Łukowskiego Ośrodka Kultury jest pomysłodawcą wielu konkursów, imprez cyklicznych i wydarzeń kulturalnych, między innymi : „Szmaragdowego pasikonika” – Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego w Ulanie-Majoracie (od 2001 roku) i „Uśmiech Pana Boga” – Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego w Łukowie (od 2004 roku), „Mojego małego Brzechwowania z …” – gminnego konkursu recytatorskiego dla najmłodszych, „teatru w ogrodzie?” – warsztatów dla grup teatralnych.

Sławomir Żyłka jest także autorem zeszytu literackiego „Moje ugory” wydanego przez WDK w Białej Podlaskiej (1989 r.) i tomiku „Kolczasty owoc” wydanego przez Łukowski Ośrodek Kultury (1999 r.)

W Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie od 2005 roku prowadzi grupy teatralne Małe i Duże „STRASZYDEŁKA” – jest instruktorem, autorem scenariuszy, scenografem i reżyserem. Dzieci i młodzież uczęszczająca na jego spotkania teatralne i zajęcia z „kultury żywego słowa” osiąga sukcesy artystyczne w przeglądach teatralnych i konkursach recytatorskich o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i regionalnym. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (w latach 2006 – 2007 r. ) zrealizował unijny projekt „Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny” z zakresu teatru, biorąc w nim udział Sławomir Żyłka zdobył zawodowe kwalifikacje do prowadzenia amatorskich zespołów teatralnych.
🎖️Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2013 roku Sławomir Żyłka został odznaczony „MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”. W tym samym roku za działalność w dziedzinie upowszechniania teatru otrzymał Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

🎖️W 2015 roku także z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru został uhonorowany Listem Gratulacyjnym Marszałka Województwa Lubelskiego.

W latach 2018/2019 otrzymał: 🏅Nagrodę instruktorską w Wojewódzkim Jesiennym Konkursie Recytatorskim 2018 woj. lubelskiego;
🏅Nagrodę instruktorską w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Józefa Czechowicza 2019 r.
🏅Statuetkę „Kryształowy Magnes” 2019 r. przyznaną przez redakcję „MAGNES TV” za wieloletnią pracę z młodzieżą w zakresie warsztatów recytatorskich, za sukcesy podopiecznych w konkursach regionalnych i ogólnopolskich;
🏅„Nagrodę im. Elżbiety Hasiak za wykorzystany z pasją talent i pracę w prowadzeniu młodzieży po wymagających drogach sztuki teatru życia” na X Ogólnopolskim Przeglądzie Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II „ZŁOTA MASKA” 2019 r. Założony i prowadzony przez Sławomira Żyłkę Teatr STRASZYDEŁKA z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie 6 kwietnia 2019 roku obchodził swoje 20-lecie. Z powodu pandemii rok 2020 był trudnym czasem dla działań kulturalnych. Mimo tych przeszkód recytatorzy przygotowywani przez instruktora Sławomira Żyłkę zdobyli wiele nagród i wyróżnień w konkursach online o zasięgu wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim.

🏆🎖️🏅🏆
Na wydarzeniu recytatorskim „WIRTUALNE I REALNE BARWY SŁÓW…”, które odbyło się 7 lipca w Łukowskim Ośrodku Kultury instruktor Sławomir Żyłka został wyróżniony przez Zarząd Województwa Lubelskiego Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za zasługi dla kultury Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CLVI/2984/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.🏅