15 edycja Turnieju Wojewódzkiego odbyła się 27 lutego w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie. Konkurs promuje literaturę i kulturę ukraińską oraz kulturę żywego słowa w ogóle. Odbywa się w dwóch kategoriach: recytacja i wywiedzione ze słowa. Do tegorocznego turnieju zgłoszono tylko prezentacje recytatorskie. Jest to wydarzenie otwarte dla młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych. Uczestnicy zgodnie z regulaminem mogli zaprezentować dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy z kanonu literatury ukraińskiej. Możliwy był także kolaż tekstów dający większe możliwości interpretacyjne i twórcze. Język prezentacji dopuszczał wykonanie utworów w oryginale lub w tłumaczeniu na język polski.

Jedną z uczestniczek Turnieju Wojewódzkiego była Natalia Dyjak z Ulana-Majoratu, która znalazła się w ścisłym gronie laureatów. Natalia wykonała kolaż tekstów Natałki Biełocerkiweć „Jazz” i Ostapa Sływynskiego „Muzyka”.

Czworo wyłonionych laureatów z województwa lubelskiego oraz zakwalifikowani recytatorzy z całej Polski wezmą udział w ogólnopolskim finale konkursu pod nazwą Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, które odbędą się w dniach 3-5 kwietnia 2020 r. w Pałacu Kultury w Łucku.

Gratulujemy Natalii artystycznego i prestiżowego sukcesu oraz ambasadorskiej misji kulturalnej z Ulana na Ukrainę.

GALERIA ZDJĘĆ