📣Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, informuje, że można ubiegać się już o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

👉Stypendia przyznawane są osobom fizycznym, przyczyniającym się do rozwoju kultury województwa lubelskiego, których miejscem zamieszkania jest województwo lubelskie, w celu wsparcia rozwoju ich umiejętności artystycznych oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Aplikacja o stypendium odbywa się w jednej z następujących dziedzin:

▪ muzyka🎷🎤🎻🥁🎶
▪ sztuki wizualne🎨🖌📸
▪ teatr i recytacja🎭
▪ taniec🩰
▪ film🎬
▪ literatura📚📖🖋
▪ opieka nad zabytkami🏛
▪ animacja kulturalna🤹‍♀️

▪ twórczość ludowa👒🌾

📌Szczegóły oraz wnioski dostępne są na stronie: https://www.lubelskie.pl/…/stypendia-z-zakresu-kultury