Kolejne spotkanie zespołów ludowych na wydarzeniu „GROCH Z KAPUSTĄ PO ULAŃSKU” odbyło się w sobotnie popołudnie 21 września 2019 roku.  Organizatorem głównym był Zespół „TRADYCJA” przy współpracy z Panem Wójtem Jarosławem Koczkodajem i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ulanie-Majoracie. Spotkanie rozpoczęło się powitalną etiudą śpiewaczą Zespołu „TRADYCJA” ze Stoku.

Następnie  Pan Jarosław Koczkodaj- włodarz naszej Gminy i współorganizator wydarzenia powitał przybyłych gości. Zaproszenie Zespołu „TRADYCJA” przyjęli: Ksiądz Senior Stanisław Sierakowski, Starosta Powiatu Radzyńskiego –   Pan Szczepan Niebrzegowski, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Pan Sławomir Sosnowski, Radny Powiatu Radzyńskiego Pan Grzegorz Kowalczyk, Skarbnik Gminy Ulan-Majorat – Pani Katarzyna Skowron, Dyrektor GZEAS – Pani Bożena Krawczyk, Dyrektor ZS Im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie – Pani Małgorzata Karpińska i jej zastępca Pani Jolanta Kożuch, Prezes UFIS – Pani Eulalia Mikołajuk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ulanie-Majoracie Pani Jolanta Palica, Pani Barbara Michalczuk z Biblioteki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w Ulanie-Majoracie, Pani Krystyna Izdebska i Pana Stanisław Posiadała z Ulańskiej Rady Seniorów, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Pan Sołtys Sołectwa Stok Zbigniew Kania a także młode Koło Gospodyń Wiejskich ze Stoku „Dziarskie Babki”.

Zaproszenie Zespołu „TRADYCJA” przyjęły zespoły śpiewacze: „Kwiaty polne” z Kolembród, „Świderzanki” ze Świderek, „Paprocie” z Krasewa, „Malwy” z Komarówki, „Melodia” z Domaszewnicy, „Senior” z Ulana–Majoratu, „Złoty Kłos”  z Ulana-Majoratu, Zespół „Zorza” z Bęłcząca i Zespół Śpiewaczy z Woli Chomejowej, które na ulańskiej scenie stworzyły wspólny program artystyczny.

Uroczystość nie odbyłaby się bez wsparcia darczyńców, którzy od lat hojnie wspierają Zespół „TRADYCJA” w jego działaniu. Pan Wójt Jarosław Koczkodaj i Pani kierownik „TRADYCJI” Anastazja Niewęgłowska obdarowali przedstawicieli zespołów oraz sponsorów pamiątkowymi podziękowaniami i jesiennymi wrzosami. Zespół „TRADYCJA” dziękuje po staropolsku za wsparcie: Panu Henrykowi Niewęgłowskiemu, Panu Andrzejowi Końce, Pani Katarzynie Skowron, Pani Bożenie Krawczyk, Pani Eulalii Mikołajuk, Pani Krystynie Izdebskiej, Panią Jolancie Palicy, Pani Marii Niewęgłowskiej, Pani Marii Balińskiej, Panu Sławomirowi Żyłce, Panu Stanisławowi Żurawskiemu, Pani Barbarze Michalczuk i Panu Grzegorzowi Kowalczykowi.

Pani Anastazja Niewęgłowska i Zespół „TRADYCJA” dziękuje wszystkim uczestnikom tegorocznego spotkania „GROCH Z KAPUSTĄ PO ULAŃSKU” za stworzenie miłej, niepowtarzalnej atmosfery.

GALERIA ZDJĘĆ