W dniu wczorajszym odbył się XIV Gminny Konkurs Recytatorski „MOJE MAŁE BRZECHWOWANIE 2022 z poezją Marii Konopnickiej”🐢🐇🦜🐁🐸🐻

Wydarzeniem towarzyszącym było interaktywne czytanie utworu 🐈„Szkolne przygody Pimpusia Sadełko”🐈 M. Konopnickiej gdyż 2022 to rok poświęcony autorce, która wpisała się w kanon lektur już wielu pokoleń. Była to tegoroczna inauguracja i kontynuacja akcji „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM… Ulan też”👧🧒👦👩
📌Kolejne odsłony odbędą się w placówkach oświatowych Gminy Ulan-Majorat. Tego zadania podjęli się: Pani Grażyna Sosnowska, Pani Krystyna Izdebska, Pani Zofia Nowacka, Pani Halina Grochoła, Pani Monika Misiak i Pan Sławomir Żyłka.
Dorośli ucharakteryzowani… jak przystało na koty wyraziście odczytali fragmenty utworu pisanego tak dawno temu językiem, który współcześnie brzmi dosyć archaicznie.
Okazuje się, jest on piękny i zrozumiały dla małych słuchaczy… że ta literatura może ciągle bawić a także wychowywać.
Jury po wysłuchaniu 50 recytatorów z przedszkoli, oddziałów zerowych i klas I-III przyznało równorzędne nagrody:
W kategorii przedszkola nagrody otrzymali🏆
🏅Natalia Szostak,
🏅Weronika Wierzchowska,
🏅Jakub Czarnocki.
W kategorii klas 0-I nagrodę otrzymały🏆
🏅Marta Maliszewska,
🏅Gabriela Zadroga,
🏅Maria Kowalewska.
W kategorii klas II-III nagrody otrzymali🏆
🏅Julian Polkowski,
🏅Magdalena Mazur,
🏅Alicja Klębowska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali książki i pamiątkowe dyplomy📚📜
Laureaci zostali uhonorowani nagrodami książkowymi🤩

Komisja Artystyczna w składzie:

🔹Bożena Krawczyk – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ulanie-Majoracie,

🔹Jolanta Palica – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ulanie-Majoracie,

🔹Sławomir Żyłka – podinspektor ds. działalności kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury wyraża, w imieniu własnym i organizatorów, serdeczne podziękowania rodzicom i nauczycielom za bardzo dobre przygotowanie „małych mistrzów słowa”.

Cieszymy się, że chwile spędzone nad wierszami Marii Konopnickiej były okazją do pogłębiania więzi rodzinnych. To wydarzenie zachęca do kontaktów z literaturą dziecięcą, doskonale upowszechnia czytelnictwo i recytację. Przez ten kontakt następuje pełniejszy rozwój emocjonalny dziecka. Miejmy nadzieję, że będzie to owocowało dalszym zamiłowaniem do słowa… a nie tylko do obrazu. Żyjemy w dobie kultury obrazkowej… i każde działanie zmierzające do pełniejszego kształtowania wrażliwości jest cenne i ważne.

GALERIA ZDJĘĆ